FR - NL - EN   
Publicatie - onderzoek

Naast de organisatie van tentoonstellingen en activiteiten voor het publiek, publiceert de ploeg van het René Magritte Museum geregeld werken, toegewijd aan kunstenaars uit haar collectie.

Personen met een grote interesse voor moderne kunst en abstractie in het bijzonder, kunnen zich melden voor een eventuele samenwerking. Bedankt om ons een mail te sturen.

In voorbereiding:


Catalogue raisonné van tekeningen:

Het René Magritte Museum inventariseert alle tekeningen van Magritte met het oog op het samenstellen van een catalogue raisonné.

Komen in aanmerking: originele tekeningen, schetsen, voorstudies, tekeningen in brieven, illustraties in boeken en ander grafisch werk.

Bezitters van een tekening worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met redacteur Jan Bron: E-Mail: jcbron@kpnmail.nlof met het René Magritte Museum te Brussel: info@magrittemuseum.be

Verschenen publicaties:


‘Herontdekking van het surrealisme’

160p. Ed. René Magritte Museum/ Pandora

Samenvatting : De catalogus presenteert de collectie surrealisme van het René Magritte Museum, met meer dan honderd kunstwerken van de Belgische surrealisten en hun geestverwanten. Een essentieel onderdeel van de publicatie is gewijd aan het innovatieve project van het museum 'De verdwenen Magrittes'. Deze schilderijen, gouaches en objecten worden voor het eerst ‘in volle glorie’ afgebeeld.

Bestelling via de bookshop van het René Magritte Museum (35 €) :
00 32 (0) 2 428 26 26

'Kernfilosofie'

Andre Garitte, 309 p.

Samenvatting : Dit boek bevat een selectie van de meest existentiële en helderste citaten die de schrijver in veertig jaar lectuur wist te verzamelen, naast evenveel eigen ideeën. Elk deel telt 450 aforismen en biedt een ontleding van de grote vraagstukken rond leven, dood, relaties, geluk, toekomst,…. Tweetalig Nederlands/Frans.

Bestelling via de bookshop van het René Magritte Museum (15 €) :
00 32 (0) 2 428 26 26


'Edmond van Dooren
Dromen van een toekomstwereld'

64 kleurenpagina's, 2008.

Samenvatting :Er zijn weinig kunstenaars die zowel de toekomst schilderden als het verleden, zowel abstract als impressionistisch of zelfs pointillistisch, zowel architecturale composities als klassieke landschappen, zowel werelden bevolkt met machines als ouderwetse stadsgezichten. Vrijwel de enige die dat allemaal deed was Edmond van Dooren (1896-1965). Een deel van die werken is subliem, een deel is achterhaald. Alleen de eerste komen in dit boek aan bod. Geslaagde werken van Van Dooren houden steeds de aandacht vast: ze zijn geweldig sterk gecomponeerd. Wat de kunstwereld meer dan veertig jaar na zijn dood nog niet beseft heeft: dit oeuvre is echt apart en werd door niemand in zijn genre geëvenaard.

Bestelling via : www.unibook.com

'René Magritte Museum (1999-2009) : 10 jaar'

64 kleurpagina's, 2009.

Samenvatting : Tien jaar René Magritte Museum is een scharniermoment. Deze catalogus toont ons het verleden, het heden en de toekomst van het museum. Het verleden zoals Magritte 24 jaar in zijn huis gewoond heeft en wat hij ervan gemaakt heeft (1930-1954). Het heden zoals het museum in tien jaar geëvolueerd is (1999-2009). En de toekomst zoals het project in de volgende jaren wil uitbreiden en verdubbelen.

Bestelling via de bookshop van het René Magritte Museum:
00 32 (0) 2 428 26 26

'Een eeuw abstracte kunst'

336 kleurenpagina's, 2010

Samenvatting :Deze catalogus, die in september 2010 verschenen is, biedt een overzicht van de beste werken uit de abstracte collectie van het René Magritte Museum en de Garitte Foundation. 100 kunstenaars worden vertegenwoordigd met één of meerdere werken, afhankelijk van hun niveau en het aantal belangrijke werken in de collectie. Hoofddoelen zijn het bieden van een volledig beeld van de abstracte beweging in België en het voorstellen van de collectie van de Garitte Foundation. Deze collectie zal in de toekomstige uitbreiding van het René Magritte Museum te zien zijn.

« Een eeuw abstracte kunst - 100 Belgische abstracten » is een uitgave van het René Magrite Museum en Pandora.

Bestelling via de bookshop van het René Magritte Museum :
00 32 (0) 2 428 26 26 of in de kunstboekhandels.